Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Fie Design. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u met onderstaande voorwaarden akkoord te gaan en verantwoordelijk te zijn over uw daad van aankoop.

Fie Design
Aststraat 39
8790 Waregem
BTW BE 0707.691.412

Prijzen
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro.
De prijzen gelden steeds per stuk tenzij anders vermeld.
De prijzen zijn steeds exclusief verzendingskosten, inclusief btw.
De prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van deze fouten en kunnen niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn.

Aansprakelijkheid
Alle artikelen die verkocht worden door Fie Design worden zo exact mogelijk weergegeven en omschreven. Mocht er zich toch een fout voordoen, of afwijkende kleur zijn, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. (Ook de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben hier een invloed op.)

Fie Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van producten die worden aangboden op onze website.

Schade/Fout of tekort
Indien er schade of een fout/tekort is bij de levering dient de consument dit te melden binnen de 5dagen na aflevering van de goederen met duidelijk fotomateriaal. Zonder deze informatie wordt geen gevolg gegeven aan een klacht.

Betalingsvoorwaarden

Voor verkoop bij particulieren vragen wij op voorhand of bij afhaling te betalen. Betalen kan cash of via payconiq.
Facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen.
Er wordt een verwijlinterest aangerekend vanaf 1 maand na factuurdatum van 2,75% per maand op het factuurbedrag.
Er wordt een algemene schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag.
Er worden administratieve onkosten aangerekend voor een forfait van € 15.

Privacy
Alle privé gegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling en verzending van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden.

Fie Design
Aststraat 39
8790 Waregem
België